Guy Leclercq - Roland Jooris : Oeverloos

Guy Leclercq - Roland Jooris : Oeverloos

13.09.2020 - 29.11.2020
expo Sint-Amands

De lyrische, abstracte vormentaal van Guy Leclercq en de uitgepuurde poëzie van Roland Jooris zijn al meermaals met mekaar in dialoog gegaan. Zo ook in dit nieuwe project waarbij ze zich laten inspireren door de Schelde en de figuur van de dichter Emile Verhaeren. Zowel Guy Leclercq als Roland Jooris leven in de directe nabijheid van de Schelde, maar het is de eerste keer dat zij het thema van de stroom centraal stellen in hun werk. Oeverloos: omdat de Schelde zich als een eindeloos lint doorheen het landschap slingert; omdat het werk van Guy Leclercq zich niet laat vatten in definities en afgebakende omschrijvingen; omdat Roland Jooris al meermaals de bakens van de poëzie heeft verlegd en verdiept.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling wordt er ook een bibliofiele publicatie gepresenteerd: Oeverloos. Hommage aan Emile Verhaeren, een uitgave van Octave Scheire.

Als kunstenaar zoekt Guy Leclercq (°1940) zijn weg in een geometrische, abstracte vormentaal met vooral grijze tinten, gebroken witvlakken en hermetische zwarten. Hij laat zich evenwel niet beperken door een al te strak formalisme: de menselijke hand, het zoeken en proberen, het spontane en intuïtieve, blijven zeer present in zijn werk. Info: http://www.guyleclercq.com/

Als dichter en kunstcriticus heeft Roland Jooris (°1936) zich altijd bewogen op het snijvlak tussen kunst en poëzie. Verschillende van zijn bundels waren in feite bibliofiele uitgaven waaraan gerenommeerde kunstenaars hun medewerking verleend hebben. Roland Jooris was een van de promotoren van het Nieuw-Realisme in Vlaanderen en later van de minimal art en zelfs land art. Op poëtisch vlak evolueerde Roland Jooris van een meer experimentele poëzie, over Nieuw-realisme naar een meer meditatieve poëzie. Hoogtepunten in zijn werk zijn de bundels Het museum van de zomer (1974) en Akker (1982).

Info: https://schrijversgewijs.be/schrijvers/jooris-roland/


Guy Leclercq - Roland Jooris: Oeverloos van 13 september tot 29 november 2020. Open tijdens de weekends en op feestdagen (11-18u) of op reservatie tijdens de weekdagen. Geleide bezoeken mogelijk.