Samen in poëzie

Samen in poëzie

25.10.2018
Poëzie - Sint-Amands

5 stemmen - 5 karakters - 5 dichters
Christophe Batens - Monique Bol - Marieke Maerevoet - Steven Van Der Heyden - Shari Van Goethem

Poëzie wordt wel eens de aller individueelste expressie van de aller individueelste emotie genoemd. Ondanks dit gegeven hebben vijf dichterlijke zielen toch de nood aangevoeld om zich samen te manifesteren. Zo hebben Christophe Batens, Monique Bol, Marieke Maerevoet, Steven Van Der Heyden en Shari Van Goethem mekaar gevonden in het dichterscollectief Tussen de Regels.
Zij presenteren zich als groep, maar in hun poëtische werk leggen zij toch eigen accenten: ze hebben elk een eigen geluid, een eigen temperament, hun eigen thema's en hun eigen poëtische taal. Zij staan op hun eigen benen, maar komen samen naar buiten. 

Christophe Batens (1970) studeerde literaire creatie aan de Kunstacademie van Lier en laat zich zowel inspireren door zijn innerlijke wereld als door de kleine verhalen in onze grote wereld. In zijn afstudeerproject Nachtvaarders (2014) presenteert hij zeven cycli over het thema van de vluchtelingen.
Monique Bol (1966) volgde literaire creatie aan de Kunstacademie van Ekeren. In haar poëzie laat zij zich inspireren door de natuur en de kleine dingen in het leven, alsook door de mensen uit haar directe leefwereld. Zij publiceerde in talloze literaire tijdschriften en enkele gelegenheidspublicaties, en won ook enkele poëziewedstrijden.
Marieke Maerevoet (1948) is pas op latere leeftijd tot de poëzie gekomen. Zij probeert om wat er in haar leven omgaat, en in dat van de mensen rondom haar, om te zetten in woorden en verzen. Samen met de Spaanse dichter Salvador Riera publiceerde zij een Brug van verzen / Un pont de versos (2017): een viertalieg bundel geïnspireerd door een leven met de ziekte van Parkinson. Marieke won de Cultuurprijs van Sint-Amands in 2016.
Steven Van Der Heyden (1974) debuteerde in 2014 met de bundel Klein geluk. Hij tracht de wereld te lezen en te vatten in sobere en krachtige verzen die uitmunten in een treffende beeldspraak. In de bundel Breath (2017) laat hij zich inspireren door het beeldend werk van Katrin Deconinck. Zij waren samen present op het Kunstenfestival Watou in 2017. Steven publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en was ook winnaar van enkele poëzieprijzen. Meer info: https://www.stevenvanderheyden.be/ 
Shari Van Goethem (1988) omschrijft poëzie als een evenwichtsoefening tussen vertellen en tonen, overgeven en veroveren, schrappen en overhouden, dichter en gedicht. In 2015 was zij winnares van Auditie! in het Antwerpse Sportpaleis. Zij debuteerde in 2016 met de bundel Een man begraaft een boom, waarin zij de problematische verhouding tussen een man, een vrouw en een kind onder woorden brengt. Zij publiceerde in verschillende literaire tijdschriften en is regelmatig te gast op allerlei poëziemanifestaties. Meer info: http://www.sharivangoethem.be/ 

Donderdag 25 oktober 2018 om 20u in het Emile Verhaerenmuseum.
Iedereen welkom. Toegang gratis.
Organisatie: Dicht! + Verhaerenmuseum